Kantinekortet har sitt utspring i et ønske fra en ungdomsskole i Buskerud. Skolen ønsket å ha en kantineløsning hvor elevene ikke var avhengig av å ha med seg kontanter eller bankkort på skolen, samtidig som den sikret at elevene handlet i skolekantinen fremfor å bruke kontantene på usunn mat utenfor skolens område. Løsningen ble Kantinekortet!

Kantinekortet er en elektronisk betalingsløsning utviklet for å brukes som betalingsmiddel i kantiner, uansett størrelse. Løsningen kan implementeres i alle typer kantiner; skolekantiner, bedriftskantiner og hos serviceselskaper som drifter kantiner for sine kunder.

 

KANTINEKORTET


 

Selve Kantinekortet er et smartkort basert på RFID teknologi. Handel med Kantinekortet krever hverken pin kode eller signatur for kjøp og det er ingen transaksjonskostnader ved bruk.

Systemet fjerner kontanthåndtering i kantinen, behovet for veksel og eliminerer muligheten for vekslingsfeil. Kantinekortet benytter egne RFID lesere slik at det ikke benyttes bankterminaler. Alle transaksjoner blir registrert og systemet gir tilgang til detaljerte salgsrapporter som gir grunnlag for innkjøp og produksjon for kantinen.

Administrering av eget Kantinekort gjør bruker selv online. Her kan man fylle på, se transaksjonshistorikk, saldo og refundere utestående tilbake til egen konto.

Klikk her mer detaljert informasjon om bruk av Kantinekortet for skolekantiner

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud eller eventuelle spørsmål om Kantinekortet.